Bättre ekonomi med glada medarbetare

Det är mycket som påverkar ett företags ekonomi och det är mycket som ledningen inte råder över. Det finns dock en sak som företagsledningen har mycket inflytande över och som i långa loppet också kommer att påverka företaget ekonomi – vare sig det är en liten firma med en anställd eller ett stort internationell företaget: medarbetarna.

Anställda eller medarbetare

Anställda och medarbetare är samma sak, men samtidigt kan orden visa vilken attityd som företagsledningen har. Ordet anställda används ofta i neutrala termer; antal anställda, anställdas löner eller om man behöver nyanställda. Helt korrekt och det är inte heller något som de anställda påverkas negativt av. De flesta personer är anställda och de som inte har ett jobb, längtar ofta efter just en fast anställning. Det finns mycket som är positivt kring arbete och anställning, men det är ändå avgörande om en ledning alltid betraktar de anställda på ett neutralt sätt, talar om de anställda som “bara ” anställda, eller om de också talar om och ser dem som medarbetare. Om du känner dig utbytbar, kommer du inte göra det lilla extra när du jobbar eftersom det ändå inte spelar någon roll.

Vad kan du som förtagsledare göra för att få dina anställda att verkligen vara medarbetare och hjälpa både dem och företaget framåt? Med engagerade medarbetare har företaget större möjligheter att växa och bli starkare ekonomiskt.

Delta

För att trivas på en arbetsplats räcker det inte med att vi får lön, vi måste känna att vår potential kommer fram. Vare sig vi delar ut post, arbetar som mattelärare eller är forskare, vill vi alla få känna att vi inte bara är en anställd, utan att vi verkligen är en person. Det är just på arbetet som vi många gånger kan få använda våra talanger, vilket också är orsaken till att många faktiskt trivs på sitt jobb. Det första som du som chef behöver göra är att försäkra dig om att du verkligen lyssnar på dina anställda, dvs. dina medarbetare. Lyssna på riktigt.

Ett smart och enkelt sätt är genom att regelbundet göra medarbetarundersökningar och Questback har alla verktyg som du behöver för att lyckas med bra undersökningar. Medarbetarundersökningar är ett effektivt redskap för att både upptäcka fel och brister, men också styrkor. Tänk på att göra olika slags undersökningar, både anonyma och med namn. Det är också viktigt att göra undersökningar på olika områden, för att verkligen täcka upp alla delar av företaget. Ju mer du låter dina medarbetare delta och påverka, desto mer av deras talang kommer företaget att få nytta av. Det är en win-win situation för både företag och medarbetare.

Det lilla extra

Folk uppskattar det lilla extra, som en extra bonus kring jul eller att chefen bjuder på fika varje fredag. Hur mycket ett företag kan ge beror på dess ekonomiska situation, men att spara in på medarbetarnas trivsel, är att vara dumsnål. Ju mer du ger dem, desto mer får du tillbaka. I det långa loppet kommer företaget vinna på det både ekonomiskt och genom att hitta nya arbetssätt.