Arbeta som banktjänsteman efter ekonomiutbildningen

Efter att man slutfört sin ekonomiutbildning på universitet eller högskolan finns det relativt många möjligheter inom arbetslivet. En del arbetsplatser godkänner även att man endast har gått ekonomiprogrammet på gymnasiet. Dock är det fler och fler som börjar kräva att man gått någon form av eftergymnasial utbildning. Efter att man slutfört sin utbildning kan man exempelvis arbeta som banktjänsteman. Fördelen med att arbeta som banktjänsteman är att det existerar många banker i Sverige och såldes blir arbetsmöjligheterna många.

Banktjänsteman efter gymnasiet

Det finns en del möjligheter att arbeta som banktjänsteman direkt efter gymnasiet. Det som man ska tänka på är att läsa ämnen inom ekonomi och försäljning. En annan rekommendation är att läsa språk då de flesta bankerna är aktiva i andra länder och har kunder som inte kan tala svenska.

Ekonomiprogrammet på gymnasiet är ett bra och förberedande program för att sedan kunna arbeta som banktjänsteman. Det finns även de skolor som erbjuder studenterna att få titeln som diplomerad gymnasieekonom. Dock är det viktigt att komma ihåg att de flesta bankerna idag inte nöjer sig med en gymnasieekonom utan de ser helst att man tagit en eftergymnasial utbildning. Denna får helst vara inom ekonomi eller juridik.

Ett varierat arbete

På senare år har det blivit allt mer populärt att arbeta som banktjänsteman. Anledningen till detta är med största sannolikhet att det är ett varierat jobb där man både har kontakt med människor men även har hand om administrativa arbetsuppgifter. Som banktjänsteman arbetar man exempelvis med försäljning av värdepapper men även med olika sorters krediter så som lån. Många arbetsplatser ser därför gärna att man som arbetssökande eller anställd har ett intresse för ekonomi.

Som banktjänsteman kan man arbeta med många olika typer av kunder, exempelvis kan man arbeta som privatrådgivare men även som företagsrådgivare. Inom båda kategorierna handlar arbetet mycket om att ge olika råd som är specialanpassade efter respektive person eller företag. Råden kan handla om allt från investeringsrekommendationer, försäkringar och lån. En banktjänsteman kan arbeta på olika arbetsplatser och således behöver han eller hon inte arbeta på en bank. Personen kan även arbeta på bland annat försäkringsbolag och inkassoföretag. Det finns även möjligheter att arbeta utomlands för personer som önskar att göra detta.

Framtidsutsikter inom yrket

Det råder relativt hård konkurrens på arbetsmarknaden redan idag och enligt prognoser kommer det troligtvis inte förbättras under de kommande åren, inte om man tittar fem till tio år framåt i tiden. En annan anledning till att det råder hård konkurrens är att efterfrågan på banktjänstemän minskar allt mer. Detta eftersom det har blivit vanligare för banker och andra företag att använda sig av digitala lösningar. Således gör detta att kunderna själva kan och behöver sköta sina egna bankärenden.