Minska risken i aktieportföljen

Att investera i aktier kan vara riktigt kul, och dessutom fördelaktigt om det görs väl. Det kan dock kräva en del kunskap och engagemang. Och trots det finns risken fortfarande där. Vi ska gå på hur du skulle kunna minska risken i dina investeringar med hjälp av antingen diversifiering eller optioner.

Minska risken med hjälp av diversifiering

När man ska diversifiera sin aktieportfölj finns ett par viktiga saker att tänka på. För det första finns det två olika typer av risk. Den ena risken är den specifika företagsrisken, och baseras på själva företagets prestation, och det är denna risk vi främst vill fokusera på när det kommer till diversifiering. Den andra risken är marknadsrisken, vilken påverkas av konjunkturutveckling och liknande. Marknadsrisken påverkar alla finansiella instrument, och är svår att diversifiera bort.

När du letar efter potentiella diversifieringsmöjligheter gäller det att kunna identifiera branscher och företag vars aktiepris rör sig i motsatt riktning. Det går att identifiera genom att kolla på graferna som beskriver prisets utveckling. Det kan vara två olika företag varav det ena tjänar på höjda energipriser, medan det andra förlorar på det exempelvis.

Optioner som riskhantering

Optioner är speciella finansiella instrument som tillhör kategorin derivatinstrument. De är inte andelar i ett företag, utan endast rätten (men inte skyldigheten) till att köpa eller sälja andelar till ett i förväg bestämt pris. Om du har köpt en så kallad köpoption, och har rätten att köpa aktien till det bestämda priset, och priset på den underliggande aktien går upp, kan du köpa aktien till ett lägre pris, och sedan sälja den till det högre marknadspriset och göra en vinst. Skulle aktien istället gå ned i pris behöver du inte köpa den, utan har endast förlorat det du betalade för själva optionen. En säljoption fungerar likadant, fast omvänt. Då kan du tjäna på att aktien går ned.

Så om du äger både aktien och en säljoption har du eliminerat risken, då du tjänar både om aktien går upp eller ned.