Arbeta som revisor

Om man vill arbeta som revisor någon gång i framtiden krävs det att man studerar totalt åtta år efter att man avslutat sin gymnasieexamen. Först behöver man studera vid ett universitet eller en högskola, här behöver man ta en kandidatexamen inom ekonomi. Att ta en kandidatexamen tar normalt sätt tre år. Efter att man tagit sin kandidatexamen krävs det att man under tre år gör en praktisk utbildning hos en auktoriserad revisor. Efter dessa åren kan man välja att fortsätta utbilda sig teoretiskt i två år eller välja att fortsätta sin praktiska utbildning hos revisorn i ytterligare två år till.

Vad innebär det att arbeta som revisor?

Som revisor har man ansvaret över att kontrollera och granska olika företags redovisning och styrning. Detta kan närmare bestämt gälla företagets ekonomi och resursfördelning. Men det kan även handla om att hjälpa ett företag i hur de på bästa möjliga sätt kan effektivisera sin verksamhet.

En revisor har alltid en objektiv och neutral inställning till sina jobb. Anledningen till att en revisor ska arbeta neutralt är att han eller hon ansvarar för att styrningen går rätt till. Revisorns uppgift är att granska och rapportera om det skulle uppstå ett problem inom företaget. För att kunna arbeta som revisor krävs det att man är en noggrann person som enkelt kan följa instruktioner och regler. Det krävs även att man tycker om att arbeta med många olika sorters människor och att man håller sig uppdaterad inom olika regelverk.

En revisors framtidsutsikter

Just nu är det en efterfrågan på revisorer ute på arbetsmarknaden. Dock är det viktigt att komma ihåg att på grund av detta är det många som valt att börja utbilda sig till revisorer.