Bestäm vilken risk investeringen ska ha

När man ska spara i aktier och fonder är det viktigt att definiera vilken risk man är villig att ta. När man investerar i aktier och fonder tar man alltid en risk, så om man vill spara riskfritt är det bästa alternativet ett vanligt sparkonto där pengarna inte investeras. Det är risken som är anledningen till att man får avkastning på sina investerade pengar. Risken innebär dock också att de investerade pengarna både kan öka men även minska i värde.

Generellt sätt kan man säga att desto större och högre risk man tar, desto högre avkastning kan man förvänta sig. Dock innebär detta även att man riskerat att förlora en större summa pengar om marknaden skulle gå dåligt.

Två typer av risker

Det är viktigt att kontrollera riskerna som finns med respektive investering. De risker som finns med aktie- och fondsparande är bolags- och marknadsrisker. Bolagsrisken kan man minska genom att investera i flera olika bolag. Detta eftersom bolagsrisken baseras på ett enskilt företag och dess risk att gå dåligt.

Marknadsrisken, däremot, handlar om att hela aktiemarknaden kan gå dåligt under en period. För att minska denna risk bör man investera på olika marknader och i olika länder.

Bestäm vilken risk sparandet ska ha

Ett tips är att dela upp sitt sparande i olika kategorier och definiera om det är ett långsiktigt eller kortsiktigt sparande. Om man planerar att använda sina pengar om cirka två år brukar en generell rekommendation vara att investera i fonder med en lägre risk. Anledningen är att man då inte har tid att vänta på att marknaden ska återhämta sig om den gått dåligt under perioden.

Skulle man dock spara långsiktigt kan man inte planera att använda sina pengar förrän om flera år. Då kan man välja att investera i fonder med en högre risk. Detta eftersom fonderna högst troligt kommer att hinna återhämta sig om de skulle gå dåligt under en period under dessa år.