Undvik sparande med höga avgifter

När man sparar i fonder tas det ut årliga avgifter. Det är viktigt att hålla koll på dessa avgifter. Avgifterna ska inte vara så pass stora att de påverkar avkastningen alldeles för mycket. Det kan dock vara svårt att veta vad man ska tänka på när man investerar sina pengar och veta vilka fonder som man ska välja. Nedan följer några tips som man kan tänka på.

Hög avgift kan ge sämre avkastning

När man börjar spara i fonder kan det kännas både avancerat och svårt att förstå. En enkel regel som man bör följa är att hålla fondernas avgifter nere. Detta eftersom höga avgifter indirekt betyder sämre avkastning. Man kan på ett väldigt enkelt sätt kontrollera en fonds avgifter då fondbolagen är skyldiga att skriva ut dessa. Jämför olika fonder med varandra och se vilka avgifter de har.

Generellt sätt kan man säga att fonderna inte bör ha en högre avgift än 1,5 procent. Dock finns det många fonder som har betydligt lägre avgift än detta och dessa är det oftast fördelaktigt att investera i. Det är dock viktigt att läsa på om fonden innan man investerar i den, trots att den har en låg avgift. Detta för att se så att placeringsinriktningen stämmer överens med det man är ute efter.