Arbeta som controller

För att arbeta som controller krävs det i stort sätt alltid en utbildning på ett universitet eller en högskola. Dock finns det de personer som fått arbete som controller genom att personen tillgodogjort sig ekonomiska kunskaper på andra sätt. Om man har en dröm eller en plan på att någon gång i framtiden kunna arbeta som controller är en rekommendation att läsa ekonomiprogrammet på gymnasiet. Anledningen till detta är att ekonomiprogrammet ger en behörighet att sedan studera ekonomi på universitet eller högskola.

Det finns andra program som också kan ge en behörighet, dock är det då viktigt att kontrollera så att man tillgodogör sig korrekt program så som alla kurser som krävs i matematik.

En controllers arbetsuppgifter

En controller kan både arbeta inom företag och organisationer. Controllerns arbetsuppgifter är att analysera och stötta verksamheten. Controllern kan ansvara över verksamhetens ekonomi och styrning men han eller hon kan även vara med i arbetet att skapa nya strategier.

Vanligtvis brukar man dela in yrket i två olika delar, finansiell controller och verksamhets controller. Den finansiella controllern arbetar till största del med företagets eller organisationens ekonomiska del. Verksamhets controllern arbetar istället till större delen med organisationens eller företagets struktur och strategi.

För att arbeta som controller krävs det att man har en bra analytisk förmåga. Anledningen till detta är att man måste kunna analysera olika möjligheter och scenarion som alla kan påverka företaget eller organisationen på olika sätt. Det kan även vara en fördel om man tycker om matematik då arbetet kräver att man kan göra en rad olika beräkningar. En annan fördel är om man har goda kontakter både inom men även utanför företaget. Detta för att man enkelt ska kunna inhämta information om omvärlden samt förstå den.

Arbetsmöjligheter för en controller

Just nu ser arbetsmöjligheterna inom branschen goda ut då det enligt Arbetsförmedlingen råder liten konkurrens. Detta innebär i sin tur att det är relativt enkelt att få jobb som controller, så länge man har rätt kvalifikationer. Om man blickar framåt i tiden och studerar hur arbetsmarknaden kommer att se ut om fem till tio år så kommer det fortfarande finnas goda möjligheter att få arbete som controller.

Dock ska man vara medveten om att konkurrensen troligtvis kommer att hårdna under de närmsta tio åren. Anledningen till detta är att allt fler personer börjat studera ekonomi och fått upp ögonen för yrket som controller. Framtiden ser dock fortfarande ljus ut.